< Takaisin

Paikallinen taksipalvelu tukee työllistymistä Lahdessa

Me Lahen Taksilla olemme ylpeitä lahtelaisista juuristamme. Lahen Taksi on perustettu Lahdessa 2018 ja työllistää paikallisia kuljettajia ja toimihenkilöitä. Haluamme korostaa paikallisen osaamisen merkitystä ja laadun tärkeyttä taksipalveluiden tarjonnassa. Taksialan kova kilpailu näkyy hinnoissa, mutta heijastuu myös palvelun laadussa. Palvelun merkitystä ei tulisi unohtaa taksipalveluita tarjottaessa, se on osa asiakaskokemusta ja vaikuttaa taksipalveluiden yleiseen kysyntään. Hinnoittelun ja laadun välinen tasapaino luo toimivia ja turvallisia palveluita joita on mukava käyttää. Paikallinen osaaminen on omiaan laadun säilyttämiseksi.

Vuonna 2018 voimaan tullut taksilain muutos vapautti taksien hinnoittelua ja avasi uusia mahdollisuuksia taksialan kilpailulle. Tämä toi tullessaan positiivisia muutoksia alalle, mutta siirsi vastuuta onnistuneesta matkasta myös asiakkaalle. Taksikyydin hinnoittelussa ei ole enää asiakasta suojaavaa hintakattoa, mikä luo epätietoisuutta matkan hinnoittelun perusteista sekä tarjoaa mahdollisuuden hämärille toimijoille. Matkan hinnoittelun oikeudellisuus jää nyt turhan usein asiakkaan vastuulle ja luo epävarmuutta taksipalveluiden käyttöön. Moni meistä on varmasti joskus tullut höynäytetyksi Suomenlahden eteläisellä puolella, jossa taksimatka satamasta hotellille onkin osoittautunut oletettua kalliimmaksi kohteeseen saavuttaessa. Tämän ilmiön ei toivota asettuvan Suomeen ja tämän vuoksi paikalliset taksipalvelut pyrkivät tarjoamaan läpinäkyviä palveluita ja selkeää hinnoittelua.

Me Lahen Taksilla haluamme panostaa erityisesti paikalliseen rentoon asiakaspalveluun sekä palvelun laatuun. Osa laadukasta palvelua on palvelun läpinäkyvyys ja kuljettajan ja asiakkaan välinen luottamus. Huolehdimme taksimatkojen hintatietojen oikeudellisuudesta esittämällä ne selkeästi verkkosivuillamme sekä kaikissa takseissamme. Asiakkaalla on oikeus pyytää sovittua hintaa tietylle matkalle, muussa tapauksessa käytämme aina taksamittaria ja veloitamme matkan taksamittarin mukaisesti. Uuden lain mukaan taksissa ei tarvitse olla taksamittaria tai sitä ei tarvitse käyttää, jos asiakas sopii kuljettajan kanssa ennakkoon kiinteän hinnan matkalle. Kuljettaja voi antaa myös suuntaa antavan hintahaarukan, tällöin taksamittari laitetaan matkan ajaksi päälle. Jos matkan hinnoittelu perustuu hinnastoon, autossa on oltava taksamittari ja sen on oltava päällä. Lahen Taksin käyttämät taksamittarit ovat EU:n mittalaitedirektiivin ehtojen mukaisia hyväksyttyjä laitteita, eikä niiden toimintaa ole mahdollista muokata. Taksamittarit kalibroidaan autokohtaisesti ja tarkastetaan aina vuosittaisen katsastuksen yhteydessä.

Asiakkaan turvallisuus ja hintojen oikeudellisuus on vain osa asiakaskokemusta. Lahen Taksi tarjoaa luotettavia ja tyylikkäitä taksipalveluja, joiden käyttö on mielekästä ja helppoa. Haluamme tarjota palvelun päälle ripauksen aitoa lahtelaisuutta, mikä toimii erityisesti paikallisten asiakkaiden kanssa sekä antaa selkeän kuvan kaupunkikulttuuristamme Lahdessa vieraileville asiakkaille. Uskomme että helposti lähestyttävä, helppokäyttöinen ja oikein hinnoiteltu palvelu lisää taksikyytien yleistä kysyntää, sillä tutun turvalliseen taksikyytiin hyppää seuraavalla kerralla pienemmästäkin syystä.

Lahti on täynnä osaavia ammattilaisia ja taitavia taksikuskeja. Kannustamme työntekijöitämme olemaan ylpeästi oma itsensä ja tuomaan rohkeasti persoonansa mukaan työpäivään. Tämä tekee myös työnteosta mieleisempää ja välittyy asiakaskokemukseen. Käyttämällä paikallista työvoimaa hyödynnämme paikallistietämystä ja kulttuuria sekä luomme työtä jatkuvasti kehittyvään kaupunkiin. Teemme työtä yhdessä kuljettajiemme kanssa ja luomme lahtelaista ilmapiiriä työpaikalle. Hyvinvoiva työntekijä on perusta hyvinvoivalle yritykselle. Taksialan laadukas osaaminen tuo osansa myös positiiviseen kaupunkikuvaan ja helpottaa kaupunkilaisten liikkumista. Tue paikallista osaamista ja tilaa taksi ammattitaitoiselta lahtelaiselta taksipalvelulta! Tarjoamme mukavia hetkiä yhteisillä keikoilla!

9.4.2021 Samu Kuitunen